15.09.2014

A FOST LANSAT SPRE CONSULTARE PUBLICA   Ghidul  solicitantului pentru schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii în infrastructura hotelieră şi/sau de agrement.

Obiectivul general al prezentei scheme îl constituie dezvoltarea regională, prin realizarea de investiţii în infrastructura hotelieră şi/sau de agrement.

Cheltuieli eligibile:

– costurile cu investiţiile în infrastructura hotelieră şi/sau de agrement
– contribuabilii plătitori de impozite, taxe şi contribuţii la bugetul consolidat de stat pot beneficia de o reducere a acestora în urma realizării unor investiţii în dezvoltarea de infrastructură hotelieră sau de agrement nouă sau în urma modernizării şi extinderii celei existente, astfel:
A.    investiţie cu valoare între 500.000 euro şi 1 milion euro: reducerea impozitului pe profit datorat cu 50%; reducerea contribuţiilor sociale datorate cu 50%; oferirea de garanţii de stat pentru 80% din valoarea totală a creditelor angajate în vederea derulării investiţiei (pe o perioadă de 3 ani)
B.    investiţie cu valoare între 1 milion euro și 5 milioane euro: reducerea impozitului pe profit datorat cu 75%; reducerea contribuţiilor sociale datorate cu 75%; oferirea de garanţii de stat pentru 80% din valoarea totală a creditelor angajate în vederea derulării investiţiei (pe o perioadă de 3 ani)
C.    investiţie cu valoare mai mare de 5 milioane euro: reducerea impozitului pe profit datorat cu 100%; reducerea contribuţiilor sociale datorate cu 100%; oferirea de garanţii de stat pentru 80% din valoarea totală a creditelor angajate în vederea derulării investiţiei (pe o perioadă de 3 ani)
Pentru organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor sau de tip slot-machine aflate ȋn staţiunile turistice, ce realizează investiţii şi aplică scutirea biletului de intrare obligatoriu, se mai acordă următoarele facilităţi:
– reducerea taxei aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc intre  50-100%
– reducerea taxei anuale aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc intre 50-100%

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile este de 37,5 milioane euro.

Intensitatea brută a ajutorului de stat regional raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăşi 50%.

Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 150.