In data de 10.02.2014  a avut loc conferinta oficiala de lansare a programului “Eficienta Energetica”, derulat in cadrul mecanismului financiar SEE si Norvegian 2009-2014,  urmand ca lansarea operationala a programului sa aiba loc la finalul lunii februarie 2014.

Programul este destinat exclusiv IMM-urilor din industria romaneasca, avand ca obiectiv specific imbunatatirea eficientei energetice in industrie (prin diferite masuri, inclusiv suprapuneri) si tratand cu prioritate proiectele care propun economii cat mai ridicate de energie.

Sectoarele de activitate eligibile in cadrul acestui program sunt (conform CAEN): 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20, exceptand grupul 206; 21; 22; 23; 24, exceptand grupurile 241, 242 ?i 243; 25; 26; 27; 28; 29; 30, exceptand grupul 301; 31; 32; 38, exceptand grupul 381.

Cheltuielile directe eligibile ale proiectului se incadreaza in urmatoarele categorii:

Achizitia de echipamente noi
Cheltuieli administrative specifice programului (ex. diseminare informatii, evaluare actiuni, audituri, traduceri)
Intretinerea produselor achizitionate, pana la 1% din valoarea lor de achizitie
Active necorporale – transfer tehnologic prin achizitia drepturilor asupra brevetului, licentele, experienta practica sau informatiile tehnice
Transportul  bunurilor si asigurarea acestora pe durata transportului si manipularii  cu conditia includerii acestorain pretul de achizitie al bunurilor.

Programul contine si o componenta de relatii bilaterale, destinata consolidarii relatiei dintre statele beneficiare si Statele Donatoare prin incheierea unor parteneriate.

Programul incurajeaza realizarea de proiecte in parteneriat cu companii din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
Bugetul total alocat programului este de 9.411.783 euro.
Grantul care se va putea obtine in cadrul programului va fi de  minim 200.000 euro – maxim 700.000 euro, cu o rata de finantare nerambursabila de pana la 70% in functie de tipul intreprinderii si locatia de implementare.