25.08.2014

Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri si Turism a lansat si implementeaza  Schema de ajutor de minimis “Locuri de munca subventionate”.  Absolvenţii de studii medii şi superioare – promoţia 2014 precum şi IMM-urile care doresc să se înscrie pentru a primi ajutorul de minimis privind  “Locurile de muncă subvenţionate” începând de astăzi 25.08.2014  pot descărca formularele de înscriere  de  pe pe site-ul www.aippimm.ro  la rubrica Proiecte sau direct pe linkul: http://www.aippimm.ro/categorie/schema-de-ajutor-de-minimis-locuri-de-munca-subventionate/ precum şi de pe site-ul  www.imm.gov.ro.

Obiectivul    schemei de finantare  îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire.

Ajutorul de minimis se acordă angajaţilor prin intermediul IMM-urilor:

–          sub formă de sume nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajaţii noi în limita a 1575 lei /luna pentru studii medii şi 2328 lei /luna pentru studii superioare, pe o perioadă de minim 6 luni şi maxim 12 luni. Valoarea maxima a subvenţiei acordate pentru plata salariului net este de 900 lei/lună pentru studii medii şi 1300 lei/lună pentru studii superioare

       Numărul maxim orientativ de posturi care vor face obiectul subvenţionării, în funcţie de categoria în care se încadrează beneficiarul schemei de minimis, este următorul:

    • Pentru microîntreprinderi – 3 locuri de muncă nou create( posturi )

    • Pentru întreprinderile mijlocii – 7 locuri de muncă nou create ( posturi )

    • Pentru întreprinderile medii – 15 locuri de muncă nou create ( posturi )