BRATCO CONS SRL vã propune servicii complete de consultanţã pentru obţinerea de fonduri nerambursabile.   Suntem o echipã tânãrã şi dinamicã specializatã în elaborarea de proiecte de investiţii, studii economice şi financiare, planuri de afaceri şi studii de fezabilitate.

 Analizãm ideea       Forward Arrow         Identificãm soluţia       Forward Arrow         Implementam proiectul

 

1. Asistenţã pentru identificarea nevoilor de finanţare

Pornind de la specificul societãţii  şi al necesarului investiţional, vã putem oferi sprijin în identificarea programelor de finanţare potrivite şi în parcurgerea paşilor necesari pânã la încheierea cu succes a  contractului de finantare.

            In cadrul acestei etape, vã putem pune la dispoziţie urmãtoarele informaţii:

 • Soluţiile de finanţare potrivite societãţii dvs. şi strategiei de dezvoltare;
 • Criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de cãtre societatea dvs.;
 • Condiţiile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de proiect;
 • Cheltuielile ce pot fi finanţate prin proiect;
 • Paşii pe care trebuie sã-i urmaţi în vederea accesãrii  finanţãrii nerambursabile.           

            Avantajul  dvs.: Evitaţi respingerea proiectului din cauza nerespectării criteriilor de eligibilitate şi conformitate (studiile aratã cã peste 50% dintre proiecte sunt respinse din cauza nerespectării criteriilor de eligibilitate şi conformitate ale solicitanţilor).

Pentru a beneficia de asistenţã GRATUITA pentru identificarea surselor de finanţare, ne puteţi contacta direct sau puteţi realiza o descriere a societãţii şi a proiectului dvs., prin completarea formularului de mai jos şi trimiterea acestuia prin e-mail la adresa: office@bratco-consulting.ro

Chestionar fonduri IMM

            Prin experienţa noastrã în evaluarea proiectelor de finanţare şi  accesarea fondurilor nerambursabile, vã putem  oferi sprijinul de care aveţi nevoie pentru materializarea planurilor dumneavoastra de dezvoltare.

2.  Consultanţã pentru întocmirea documentaţiei necesare accesãrii unui program de finanţare

 • întocmirea cererilor de finanţare si a documentaţiei suport aferentã accesãrii unui program de finanţare nerambursabilã;
 • întocmirea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate, memorii justificative, studii şi strategii de marketing, analize economico-financiare, analize cost beneficiu aferente proiectelor de investiţii etc.

Calitatea propunerii este de maximă importantă pentru obţinerea finanţării nerambursabile, deoarece aceasta trebuie să fie conformă cu anumite reguli, cerinţe si criterii specifice fiecărui finanţator.

3.  Consultanţã pentru implementarea proiectului

 • consultanţã şi asistenţã la realizarea documentaţiei pentru obţinerea unui credit de cofinanţare;
 • asistenţã pentru semnarea contractului cu instituţia finanţatoare;
 • asistenţã în organizarea procedurilor de achiziţii de bunuri, lucrãri sau servicii (elaborare caiete de sarcini şi întocmire dosare de achiziţii);
 • elaborarea rapoartelor intermediare şi finale, tehnice şi financiare;
 • consultanţã financiarã şi întocmirea “dosarelor de  cereri de platã”.
4.    Consultanţă post-implementare proiect

 •  Completarea şi clarificarea tuturor solicitãrilor Organismului Intermediar referitoare la raportul final;
 • Asistenţã pentru rezolvarea tuturor solicitãrilor înaintate de cãtre Organismul Intermediar, dupã încetarea Contractului de finanţare.

 

 •     Yiruma-River-Flows-In-You